خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

7787- بزن به چاک...

  چیه نگاه میکنی ؟؟

  بزن به چاک ...!

   

  ﭘﺴﺮﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻋﺎﺷﻖ یک ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ.


  ﺭﻓﺖ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﻭﯼ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ: ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ.


  ﺩﺧﺘﺮ : ﮔﻔﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟


  ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ


  ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟


  ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ


  ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟


  ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ


  ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺷﻐﻞ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟


  ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ


  ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﮎ


  ﭘﺴﺮﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﻭﯾﻼ ﺗﻮی ﻭﻟﻨﺠﮏ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ؟؟؟


  ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﺍﺭﻡ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ؟؟؟


  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ، ﺷﻐﻞ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ؟؟؟؟


  ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﺭﮔﻢ، ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ؟؟؟؟؟


  ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ!


  ﭘﺴﺮﮔﻔﺖ : ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﮎ


  این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ﺩﺧﺘﺮ ,ﻣﯿﺨﺎﻡ ,ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟ ,ﻭﻗﺘﯽ ,ﭼﯿﮑﺎﺭ؟؟؟ ﻭﻗﺘﯽ ,ﻣﯿﺨﺎﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ؟؟؟ ,
  7787- بزن به چاک...

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر